Klubbens historie

Ideen til en klub sås

Det hele tog sin begyndelse, da Anna Marie tog kontakt til Peter S. i Hjørring, og de blev enige om at sætte et stykke i fuchsia bladet. Det var i marts 2004. Midt i marts beslutter de at skrive til dem, der på det tidspunkt var medlemmer af Dansk Fuchsia Selskab. Efter mange positive henvendelser blev det aftalt at mødes i klubhuset i Thorshøj den 15. april 2004.

Ved første møde mødte der ca. 30 interesserede op, og der blev etableret en arbejdsgruppe med henblik på at afholde stiftende generalforsamling den 26. maj 2004. Denne arbejdsgruppe bestod af: Frode, Kurt, Svend Erik og Anna Marie.

Gruppens første møde blev afholdt hos Anna Marie den 21. april 2004. Der skulle laves forslag til kontingent, vedtægter og logo/klubnavn. Et brev blev sendt ud til dem som tidligere havde vist interesse, og der var stiftende generalforsamling onsdag den 26. maj 2004.

Klubben spirer

Onsdag den 26. maj 2004 mødte en flok interesserede mennesker op til vores stiftende generalforsamling i klubhuset i Thorshøj. Anna Marie bød velkommen, og Peter S. blev valgt som dirigent. Herefter gik vi i gang med at gennemgå arbejdsgruppens forslag til klubbens vedtægter, og forslaget blev vedtaget. Vi kunne nu vælge en bestyrelse.

Anna Marie blev valgt som formand, og Kurt Andersen som kasserer. Derefter skulle yderligere tre medlemmer vælges; det blev Svend Erik Burholt, Frode Olesen og Bente Jensen. Som suppleanter valgtes Niels Ole D. Olesen og Peter S. Nielsen, samt Beth Nielsen og Hanne Jensen som bilagskontrollanter.

Der blev vist forskellige forslag til et logo for vores nye klub, og det blev vedtaget at klubben skulle hedde: Fuchsia Klub Vendsyssel. Desuden blev det vedtaget, at kontingentet til klubben skulle være 100 kr. om året. Klubben havde 27 medlemmer.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede ovennævnte bestyrelse sig.

En klub i fuld flor

Siden da er vores klub støt og roligt blevet større, og vi tæller i dag ca. 50 medlemmer. Der har også været lidt udskiftning i bestyrelsen, som nu har Bente Abildgaard i spidsen.