Bestyrelsen

Formand Bente Abildgaard 23 34 60 23 hansabild1[@]gmail.com
Næstformand Nina Bech 98 93 61 60 olebechnielsen@Yahoo.dk
Kasserer Hans Abildgaard 23 43 19 53 hansabild1[@]gmail.com
Sekretær Poul Erik Larsen 98 82 41 26 pouleriklarsen[@]10mb.dk
Medlem Else Hanghøj 22 63 21 08 elsehanghoej[@]outlook.dk

Pr. jan 2017