Author Archives: Poul Erik Larsen

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Til generalforsamlingen 2018 var der mødt 17 medlemmer.                                                        Formanden Bente bød velkommen, og startede generalforsamlingen med valg af dirigent. Her blev Niels Ole valgt. Niels Ole gennemgik dagsordenen, som ingen havde bemærkninger til. Herefter gav han ordet til formanden til aflæggelse af beretning. Bente gennemgik årets aktiviteter, hvorefter beretningen blev godkendt. Hans fremlagde regnskabet som  blev godkendt. Kontingentet blev uændret 100,- pr. husstand. Herefter gik man over til valg af formand, hvor Bente blev genvalgt med klapsalver. Valg af bestyrelsesmedlem her var Poul Erik på valg, Poul Erik blev ligeledes genvalgt. Til suppleanter blev valgt Kirsten og Ole. Bilagskontrollanterne Kurt og Kirsten blev genvalgt. Til slut takkede Formanden Bente, Niels Ole for ledelsen af generalforsamlingen.

Generalforsamling 2018

Til generalforsamlingen 2018 var der mødt 17 medlemmer.                                                        Formanden Bente bød velkommen, og startede generalforsamlingen med valg af dirigent. Her blev Niels Ole valgt. Niels Ole gennemgik dagsordenen, som ingen havde bemærkninger til. Herefter gav han ordet til formanden til aflæggelse af beretning. Bente gennemgik årets aktiviteter, hvorefter beretningen blev godkendt. Hans fremlagde regnskabet som  blev godkendt. Kontingentet blev uændret 100,- pr. husstand. Herefter gik man over til valg af formand, hvor Bente blev genvalgt med klapsalver. Valg af bestyrelsesmedlem her var Poul Erik på valg, Poul Erik blev ligeledes genvalgt. Til suppleanter blev valgt Kirsten og Ole. Bilagskontrollanterne Kurt og Kirsten blev genvalgt. Til slut takkede Formanden Bente, Niels Ole for ledelsen af generalforsamlingen.